Συστήματα Μέτρησης Πάχους Επικαλύψεων

 

Συσκευές Μέτρησης Πάχους Επικαλύψεων TOP CHECK

Όλες οι συσκευές TOP-CHECK έχουν στη βάση τους προσαρμοσμένο μετρητή ο οποίος μπορεί και περιστρέφεται έως 90°, διευκολύνοντας έτσι την μέτρηση σε κοιλοδοκούς ή εσωτερικά σε σωλήνες.

Το μεταλλικό περίβλημα, το οποίο είναι αδιάβροχο σύμφωνα με IP 64, το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε σκληρές συνθήκες.

Ο αισθητήρας έχει ένα ανθεκτικό στη φθορά καθετήρα πόλο, ο οποίος έχει μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και όταν χρησιμοποιείται για μετρήσεις σε τραχιές επιφάνειες.

Οι TOP-CHECK FE μετρούν μονωτικές επιστρώσεις (λάκα, πλαστικά, καουτσούκ, κεραμικά) και γαλβανικά επιχρίσματα (εκτός από νικέλιο) σε υποεπιφάνειες σιδήρου και χάλυβα με την μαγνητική επαγωγική μέθοδο, κατά ISO 2178.

Οι TOP-CHECK FN μετρούν μονωτικές επιστρώσεις (λάκα, πλαστικά, καουτσούκ, κεραμικά) και γαλβανικά επιχρίσματα (εκτός από νικέλιο) για το σίδηρο και υποεπιφάνειες χάλυβα σύμφωνα με την μαγνητική επαγωγική μέθοδο, και μονωτικές επιστρώσεις για τα μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, ορείχαλκο, χαλκό, μπρούντζο, μη-μαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα), σύμφωνα με τη δινορρευματική μέθοδο κατά ISO 2178 και 2360.
 

Οι μετρητές παραδίδονται με οδηγίες χρήσης, ελάσματα βαθμονόμησης, μπαταρίες και σε πρακτική πλαστική θήκη.
Όλα τα μηχανήματα μέτρησης πάχους κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών.