Μηχανήματα Εκτόξευσης Κονιαμάτων

M6

 

Περιγραφή Προϊόντος

Γερμανικής προέλευσης και κατασκευής μηχανή σοβάδων και λοιπών ετοίμων κονιαμάτων, συνεχούς παροχής και λειτουργίας. Αναμιγνύει αυτόματα με νερό προωθεί και εκτοξεύει όλα τα έτοιμα βιομηχανοποιημένα ξηρά κονιάματα μηχανής, όπως σοβά, γυψοσοβά, μαρμαροσοβά, τσιμεντοκονία, λάσπη κτισίματος, κόλλα πλακιδίων, καθώς και υλικά τσιμεντενέσεων με μέγιστη κοκκομετρία 4mm και ελάχιστο χρόνο πήξης τα 30 λεπτά.

Η μηχανή διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:
i) 380V τριφασική,
ii) 220V μονοφασική και
iii) 380 / 220V με δυνατότητα επιλογής και εναλλαγής ανάμεσα σε τριφασική και μονοφασική.

Η μηχανή μπορεί να τροφοδοτηθεί με υλικά σε σάκους ή να συνδεθεί απ΄ ευθείας σε σιλό ή να τροφοδοτηθεί από μεγάλη απόσταση χρησιμοποιώντας σύστημα πνευματικής μεταφοράς.

Παροχή υλικού:
6-55 lit/min
Πίεση μεταφοράς max: 30bar
Απόσταση μεταφοράς έως: 50m
Ρεύμα τροφοδοσίας: 3 διαθέσιμες επιλογές:
- Τριφασικό 380V
- Μονοφασικό 220V
- Τριφασικό/Μονοφασικό 380/220V
Ύψος δοχείου τροφοδοσίας υλικού: 0,91m
Συνολικό βάρος: 264kg
Mήκος-Ύψος-Πλατος: 1,05m - 0.75m - 1.55m

 

 

M12


 

 

Περιγραφή Προϊόντος


Μικρό σε μέγεθος μηχάνημα Μίξης - Προώθησης - Εκτόξευσης.
Ένα μηχάνημα 220V, κατάλληλο για τη μίξη και προώθηση παραδοσιακών αλλά και ετοίμων κονιαμάτων σε μορφή σκόνης ή πάστας με μέγιστη κοκκομετρία τα 4 mm.

Το "Μ12" είναι ιδανικό μηχάνημα για την εφαρμογή όλων των υλικών της εξωτερικής θερμομόνωσης, όπως π.χ. ψεκασμός ασταριού, τοποθέτηση κόλλας και εκτόξευση σοβά.

Παροχή υλικού: 3,5-18 lit/min
Πίεση μεταφοράς max: 30bar
Απόσταση μεταφοράς έως: 50m
Ρεύμα τροφοδοσίας: Μονοφασικό 220V
Συνολικό βάρος: 115kg
Mήκος-Ύψος-Πλατος: 1,5m - 0.5m - 1m

 

 

M32

 

 

 

  

Περιγραφή Προϊόντος


Μηχάνημα άντλησης κονιαμάτων, αρμολόγησης και τσιμεντενέσεων Γερμανικής προέλευσης.

Ιδανικό για την προώθηση λεπτόκοκκων υλικών, όπως στόκος, χρώμα, ρητινούχο αστάρι, έτοιμα κονιάματα και τσιμεντοειδή τα οποία είναι ήδη έτοιμα προς χρήση.

Λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα (220V) και είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστή πιέσεως σε κλίμακα από 0,5-5 bar, 5-10 bar ή 2-20 bar.

Κινητήρας: 230V / 50 Hz / 16 A
Ισχύς κινητήρα: 1,1 kW
Δυνατότητα παραγωγής:
0,3 – 13 lit / min
Πίεση μεταφοράς: max. 20 bar
Απόσταση μεταφοράς:
20m, 10m σε ύψος
Μέγιστη κοκκομετρία: έως 3mm
Χωρητικότητα μίκτη: 45 lit
Βάρος: 72 kg
Mήκος-Ύψος-Πλατος: 1.00 m – 0.52 m – 0.95 m