Μηχανήματα Επεξεργασίας Επιφανειών Monti Bristle Blaster

 

Το Monti Bristle Blaster είναι ένα επαναστατικό σύστημα που αντικαθιστά πλήρως την αμμοβολή δημιουργώντας, χωρίς σκόνη, τραχύτητα στην επιφάνεια ώστε να είναι κατάλληλη για βαφή.

 

 

Σκοπός του MBX, είναι ο καθαρισμός και η αποτελεσματική επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών σε στοχευμένα σημεία ή περιοχές περιορισμένης έκτασης, ώστε να είναι κατάλληλες για βαφή.

 

 

Η λειτουργία του MBX βασίζεται στο χτύπημα των ειδικών αγκίστρων του τροχού με κινητική ενέργεια ισοδύναμη της αμμοβολής.

 

 

Η ποιότητα επιφανείας είναι όμοια με εκείνη που επιτυγχάνεται με την αμμοβολή. Η δημιουργούμενη τραχύτητα είναι σε
περιοχή 65pm – 83pm(Rz).


Περιγραφή της Διαδικασίας Λειτουργίας
Η μηχανική αρχή στην οποία βασίζεται η επεξεργασία είναι συνοπτικά η εξής: Οι ακίδες των αγκίστρων είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε, με την βοήθεια της επιταχυντικής ράβδου που διαθέτει το εργαλείο, να χτυπούν την διαβρωμένη επιφάνεια με κινητική ενέργεια ισοδύναμη εκείνης που επιτυγχάνεται με την συνήθη αμμοβολή. Αμέσως μετά το χτύπημα τα
άγκιστρα αναδιπλώνονται, προκαλώντας έτσι την πλήρη απομάκρυνση της διάβρωσης και την αποκάλυψη καθαρής επιφάνειας (near white or white metal) με παράλληλη δημιουργία μικρο οδοντώσεων.

 

 

ΜΒΧ ηλεκτροκίνητο        MBX αεροκίνητο

 ΜΒΧ ηλεκτροκίνητο                                MBX αεροκίνητο

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η διαδικασία επεξεργασίας είναι πιστοποιημένη κατά ATEX σε περιβάλλον ΖΩΝΗΣ 1 (εφόσον γίνεται με το αεροκίνητο εργαλείο).