Μηχανήματα Ηλεκτροστατικής Βαφής Πούδρας

Τούνελ προετοιμασίας

Απολίπανση / Φωσφάτωση / Έκπλυση / Παθητικοποίηση. Επεξεργασία με ψεκασμό ή εμβάπτιση. Κατασκευή Inox ή Steel. Με λέβητες θέρμανσης, αντλίες ανακυκλοφορίας και σύστημα επαγωγής ατμών.

 

Τούνελ φούρνου / Στεγνωτήριο με αεροκουρτίνες

 

 

Σύστημα στεγνώματος (120 οC). Φούρνος (200 οC) Με ανακυκλοφορία και ισοκατανομή του αέρα.

 

Φούρνος τύπου BOX

 

 

(Για χειροκίνητα συστήματα βαφής) Εφοδιασμένος με ψηφιακή μονάδα ελέγχου και αυτόματη εκτόνωση καπνών.


Σύστημα εναέριας διακίνησης

 

 

Ηλεκτροκίνητο. Ρύθμιση ταχύτητας με inverter και PLC.

 

Συστήματα εναέριας διακίνησης

 

 

Συστήματα τύπου monorail χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα.

 

Καμπίνες βαφής

 

 

Για αυτόματα ή χειροκίνητα συγκροτήματα. Εφοδιασμός με σύστημα φίλτρανσης, ανακυκλοφορίας και κοσκινίσματος. Κατασκευή μεταλλική ή πλαστική τύπου Easy Clean.


Υπόδειγμα εγκατάστασης ολοκληρωμένου αυτόματου συγκροτήματος ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας σε μεταλλικές επιφάνειες

I. Χημική προετοιμασία
II.Φούρνος πολυμερισμού / στεγνωτήριο
III. Καμπίνα
IV. Εναέρια Διακίνηση