Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης

Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης
Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης
Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης
Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης
Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης
Ειδικά Συστήματα Υδροβολής Υψηλής Πίεσης

 

Μεγάλη γκάμα σε πιστόλια υδροβολής για πιέσεις από 500 bar έως 2800 bar.

 

     

 

Ρομποτικά συστήματα υδροβολής για καθαρισμό χρωμάτων και εποξειδικών σε διυλιστήρια, ναυπηγεία με πιέσεις ως 2800 bar.

 

   

 

 

 

Συστήματα υδροβολής έως 2800 bar για αφαίρεση διαγράμμισης, ανανέωση οδοστρώματος, αφαίρεση θερμικών εποξειδικών χρωμάτων, γόμας κ.α.

 

      Επιστροφή

Share |