Ελαιοδιαχωριστές SK

Διαχωριστές Συμπυκνωμάτων

Ελαιοδιαχωριστές SK
Ελαιοδιαχωριστές SK

            

 

Προστασία Περιβάλλοντος
Συσκευές παγίδευσης των συμπυκνωμάτων που δημιουργούνται κατά την διαδικασία παραγωγής
και επεξεργασίας (ξήρανση - φίλτρανση) του πεπιεσμένου αέρα. Η συσκευή επιτυγχάνει τον διαχωρισμό και την παγίδευση των συμπυκνωμάτων σε δύο στάδια. Ο βασικός διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω
βαρύτητας και τελικώς με φίλτρανση (προ φίλτρο και τελικό φίλτρο άνθρακα) Το απόνερο που απομένει είναι καθαρό σε βαθμό μέχρι και 99%.

Σύμφωνα με την Νομοθεσία, απαγορεύεταιρητά η απευθείας αποβολή της αποστράγγισης στην αποχέτευση.

 Επιστροφή

Share |