Ξηραντές προσροφητικού τύπου DMS

Ξηραντές Προσρόφησης με κρύα Ψύξη  Adsorption dryers cold Refrigeration

Ξηραντές προσροφητικού τύπου DMS
Ξηραντές προσροφητικού τύπου DMS

      

 

DA 30 - DA 1500
Ξηραντές για παροχή πεπιεσμένου αέρα πολύ υψηλής καθαρότητας τελείως ξηρό. Η ξήρανση επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας «ελεύθερη από θερμότητα» με την αξιοποίηση των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων των υλικών ξήρανσης. Το σύστημα χρησιμοποιεί εναλλάξ τους δύο προσροφητές που περιέχουν φορτίο του υλικού ξήρανσης (αλουμίνας).

 Επιστροφή

Share |