Ξηραντές καταψυκτικού τύπου EDT

Ξηραντές Κύκλου Ψύξης - Refrigeration Cycle Dryers

Ξηραντές καταψυκτικού τύπου EDT
Ξηραντές καταψυκτικού τύπου EDT

          

 

 

EDX4-EDX375
Ξηραντές υψηλής απόδοσης χωρίς την χρήση δοχείου νερού και γλυκόλης. Λειτουργία με βάση την αρχή ΤΕ
• Σε πλήρη φόρτωση η ψύξη δημιουργείται απευθείας μέσω των αλουμινένιων πτερυγίων
• Σε μερική φόρτωση, το ψυκτικό μεταφέρει μέρος της ενέργειας ψύξης στο πυρίτιο
• Με τον ψυκτικό συμπιεστή σε στάση, το ψυγμένο πυρίτιο μεταφέρει την ψυκτική ενέργεια στον πεπιεσμένο αέρα.

 

 Επιστροφή

Share |