Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής

Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αμμοβολής
  • Ακροφύσια τύπου VENTOURI από καρβίδιο βολφραιμίου

RTC
Ανθεκτικά στο νερό.
Διάρκεια ζωής μέχρι 400 ώρες.
Κάλυμμα από ελαστικό.

 

 

CTC
Ανθεκτικά στην φθορά.
Διάρκεια ζωής μέχρι 400 ώρες.
Κάλυμμα από ελαστικό/αλουμίνιο.

 

 

HTC
Εισερχόμενου τύπου
Διάρκεια ζωής μέχρι 400 ώρες.
Για λάστιχο αμμοβολής 1’’ & 1.1/4’’

 

* Διαθεσιμότητα σε: Ο 6,5 - 8 - 9,5 - 11 - 12,5 mm

 

  • Ακροφύσια τύπου VENTOURI από καρβίδιο βορίου

 

 

SBC
Διάρκεια ζωής μέχρι 1000 ώρες.
Κάλυμμα αλουμινίου με
προστατευτικό πολυουρεθάνης.

 

 

HBC
Εισερχόμενου τύπου.
Διάρκεια ζωής μέχρι 1000 ώρες.
Για λάστιχα αμμοβολής 1’’ & 1.1/4’’.

 

ATC
Ακροφύσια υπό γωνία 450.
Για επεξεργασία σε δυσπρόσιτα σημεία.
Κατασκευή από καρβίδιο Βολφραιμίου.

* Διαθεσιμότητα σε: Ο 6,5 - 8 - 9,5 - 11 - 12,5 mm

 

 

PTC - 360o
Για αμμοβολή σε εσωτερικό σωλήνα Ο 2’’ - 5’’.
Πολύ μεγάλης αντοχής.
Κάλυμμα αλουμινίου Ο 8 mm.

 

WBA
Εξάρτημα υδροαμμοβολής.
Για μείωση της σκόνης και αύξηση
απόδοσης μέχρι 20%.

 

 

WBN
Ακροφύσιο υδροαμμοβολής.
Καθαρισμός μέχρι βαθμού SA -3,0.
Σχεδιασμένο για λειτουργία με όλα τα συμβατά με
το νερό υλικά αμμοβολής έως 3,5 mm.

 

 

NHP
Βάσεις ακροφυσίων.
Για λάστιχα με εσωτερική διάμετρο
1’’ & 1.1/4’’.

 

 

CQT
Σύνδεσμοι λάστιχων αμμοβολής, με
εσωτερική διάμετρο 1’’ & 1.1/4’’.

 

 

CCT
Εξάρτημα ψύξης αναπνεύσιμου αέρα.
Μείωση θερμοκρασίας κατά 20οC.

 

 

AIR FLEX
Λάστιχα Πεπιεσμένου Αέρα.
Πίεση λειτουργίας: 12 bar
Πίεση Θραύσης B.P.: 36 bar
Θερμοκρασία: -30o - + 80oC
Διαστάσεις: 19χ28, 25χ36,
32χ48,38χ54mm.

 

 

BAH
Λάστιχα αναπνεύσιμου αέρα.
Με παχύ τοίχωμα για αποφυγή
τσαλακωμάτων
Διάσταση: 9x15 mm.

 

 

Extra Blast
Λάστιχα αμμοβολής.
Αντοχή τριβής σε DIN 53516: max 60mm3
Θερμοκρασία: -30 - + 80 oC
Πίεση λειτουργίας W.P.: 12 bar
Πίεση Θραύσης B.P.: 36 bar
Διαστάσεις: 19 x 33, 25 x 39, 32 x 48 mm

 

 

BAF
Φίλτρο αναπνεύσιμου αέρα.
Διαβάθμιση Φίλτρανσης 0,5μm.
Συγκράτηση σωματιδίων
και λαδιού μέχρι 98%.

 

 

COMFORT
Κράνος αμμοβολής.
Μεγάλης αντοχής και μικρού βάρους
από νάυλον.
Με ρυθμιστή πίεσης
και παροχής αέρα.

 

 

OVERALL
Ολόσωμες φόρμες αμμοβολής με γάντια. Σε
έκδοση ελαφρού ή βαρέως τύπου.

 

                    

 


PBT - 1, PBT - 2
Εξάρτημα για την αμμοβολή σε εσωτερικό
σωλήνων διαμέτρου 3’’ - 12’’ (PBT - 1) ή 12’’ - 36’’ (PBT - 2).
Ρυθμιζόμενος μεταφορέας κεντραρίσματος.
Συνεχής κυκλική αμμοβολή με ανακλαστήρα.
Ακροφύσιο Venturi.
Το εξάρτημα PBT - 2 περιλαμβάνει και αεροκινητήρα
για την περιστροφή της κεφαλής αμμοβολής.

 

 

 


POWER GUN
Εξάρτημα αμμοβολής για μικρές εγασίες ή για λειτουργία σε
χώρους με περιορισμένη παροχή αέρα.
Για την λειτουργία αρκεί η σύνδεση με μία έξοδο
πεπιεσμένου αέρα και με τον σάκκο του υλικού αμμοβολής,
χωρίς την μεσολάβηση μηχανής αμμοβολής.
Το εξάρτημα λειτουργεί με βάση την αρχή Bernoulli.

 

 

 

 

EDUCT - 0 MATIC
Εξάρτημα αμμοβολής κλειστού κυκλώματος.
Για αμμοβολή με ανάκτηση του υλικού αμμοβολής και
συλλογή της σκόνης. Διαθέτει σύστημα διαχωρισμού της
σκόνης από το υλικό αμμοβολής που επαναχρησιμοποιείται.
Μπορεί να λειτουργεί με παροχή αέρα 2,5m3 / min
και έχει την δυνατότητα καθαρισμού επιφάνειας περίπου
30mm.

 

                   

 

COMPARATOR
Πινακίδια μέτρησης επιφανειακής διαβάθμισης αμμοβολής.

 Επιστροφή

Share |