Μηχανήματα αμμοβολής Kwikblast® / Dust Free

Μηχανήματα αμμοβολής Kwikblast® / Dust Free
Μηχανήματα αμμοβολής Kwikblast® / Dust Free

Αμμοβολή με ενίσχυση νερού

 

KWIKBLAST® QUILL FALCON

 


Συνδυάζοντας την απλότητα της συμβατικής αμμοβολής με την αποτελεσματικότητα της υδροβολής πολύ υψηλής πίεσης (KHP), χωρίς περιπλοκές, το πατενταρισμένο αυτό σύστημα επιτρέπει την ταχύτατη απομάκρυνση χρωμάτων, σκουριών και καταλοίπων και παρέχει προετοιμασία επιφάνειας.

 

Προηγμένα συστήματα αμμοβολής χωρίς σκόνη
 

Dust Free

 


Σύστημα αμμοβολής SSM 2000-50 αναρροφητικού (vacuum) τύπου του οίκου STRAALTECHNIEK με αποκλεισμό κονιορτού (Dust Free Blasting). Το σύστημα επιτρέπει τον τέλειο καθαρισμό (εξ επαφής) με ταυτόχρονη πνευματική αναρρόφηση των κατάλοιπων, αλλά και τον διαχωρισμό/ ανάκτηση του υλικού αμμοβολής για επόμενες χρήσεις.
Λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των αντικειμένων και του υλικού αμμοβολής, ο καθαρισμός είναι ταχύτερος και δεν παράγεται ρύπος οποιουδήποτε είδους. Η χρήση του είναι απόλυτα φιλική προς τον χρήστη. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. Η ταχύτητα καθαρισμού, εξαρτώμενη από την αρχική
κατάσταση του αντικειμένου κυμαίνεται μεταξύ 3-6 m2 /hr. Το σύστημα είναι φορητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σαν μεγάλη αναρροφητική σκούπα βιομηχανικής χρήσης ή σαν κανονικό μηχάνημα ελεύθερης αμμοβολής.

 

10 ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
1. Γρήγορα αποτελέσματα
2. Λιγότερο απαιτούμενο υλικό κατά 50%.

Πριν                                              Μετά

           

 

3. Επεξεργασία μέχρι 18m2 / ώρα
4. Λιγότερο κοκκίνισμα
5. Προετοιμασία σε SA1/2, HB1/2, SB 21/2, NACE V159, WAB 6110
6. Απομάκρυνση αλάτων και χλωριδίων
7. Λείες άκρες για ποιοτηκές επισκευές.
8. Μικρότερος θόρυβος (κατά 21db)
9. Αντιεκρηκτική λειτουργία, συμβατή ATEX, NORSOK
10. Περιβαλλοντολογική συμβατότητα.

 

 Επιστροφή

Share |