Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων

Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων
Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων
Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων
Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων
Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων
Εξοπλισμός Αμμοβολιστηρίων

         

 

Συστήματα φίλτρων με μηχανική δόνηση και διαχωρισμό αιωρούμενης σκόνης.

 

 

Σιλό τροφοδοσίας μηχανών αμμοβολής εξοπλισμένα με φίλτρα. Ικανότητα (ανάλογα με τον τύπο) έως 36000 m3/h.

 

 

Συστήματα ανέλκυσης και διαχωρισμού υλικού αμμοβολής.

 

 

Ειδικό πάτωμα δωματίου και θαλάμου αμμοβολής με σχάρες.

 

 

Κεντρικός πίνακας ελέγχου με PLC.

 

    

 

Συστήματα ανάκτησης υλικού αμμοβολής εξοπλισμένο με χοάνες συλλογής και κοχλίες (ή ταινίες) μεταφοράς.

 

 Επιστροφή

Share |