Μηχανήματα αμμοβολής ανοικτού τύπουΜηχανήματα αμμοβολής ανοικτού τύπου
Μηχανήματα αμμοβολής ανοικτού τύπου
Μηχανήματα αμμοβολής ανοικτού τύπου

DBS 100RC - 200 RC - Μηχανήματα αμμοβολής ανοικτού τύπου

Όγκος κάδου 100 λίτρα (DBS 100) ή 200 λίτρα (DBS 200). Με σύστημα αυτοματισμού. Καθάρισμός μέχρι και επίπεδο SA3. Απόδοση έως και 37m2/ώρα Πλήρης εξοπλισμός: Διαχωριστής υγρασίας, σύνδεσμοι σωλήνων, τηλεχειριστήριο με πνευματικά ελεγχόμενη βαλβίδα, dead man handle, 20 μέτρα διπλοί σωλήνες αυτοματισμού.

 

DBS 100 - 200

Απλή έκδοση χωρίς αυτοματισμό. Βασικός εξοπλισμός (βαλβίδα ελέγχου, διαχωριστή υγρασίας και  συνδέσμους σωλήνων).Επιστροφή

Share |